कागद पत्र पडताळणी व मुलाखतीचे पत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.


कागदपत्र पडताळणीस अधीन राहून मुलाखती करिता पात्र उमेदवारांचे बैठक क्रमांक यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
विहीत मुदतीत योग्य पुराव्यांसह प्राप्त झालेल्या आक्षेपांची छाननी केल्यानंतर अंतिम उत्तरतालिका प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत.खेळाडू आरक्षण मागितलेल्या उमेदवारांकरिता महत्वाची सूचनापरीक्षा शुल्क नोंदीची स्थिती तपासण्या करीता या बटनावर क्लिक करुन लॉग इन करावे व परीक्षा शुल्क नोंदीची स्थिती तपासून घ्यावी


बँक शाखाची यादी (BANK BRANCHES)
You are Visitor No.